Lederens Rolle i Forandringsprocesser

Forandring er en uundgåelig del af enhver organisations livscyklus. Uanset om det drejer sig om teknologisk opdatering, organisatoriske omstruktureringer eller tilpasning til markedets skiftende krav, spiller ledere en afgørende rolle i at styre og navigere gennem disse ændringer. Lederens evne til at håndtere forandringsprocesser kan i

read more